Info om stjernesigter:

Stjernesigter er den ideelle løsning til sortering af affald, genanvendelige materialer og biomasse.

De kan sortere i 2 eller 3 fraktioner, og der kan yderligere monteres magnetbånd til frasortering af metal, samt vindsigte til at suge lette materialer som plast, papir, blade mv. væk fra produkterne

Fødekassen har en god størrelse, der gør det nemt at fylde råvaren/affaldet i. Herfra transporteres materialet ud på stjernedækket af et transportbånd der er tæt på vedligeholdelsfrit. På stjernedækket bliver materialet omrystet af de roterende stjerner. Det bevirker, at materialet passerer gennem stjernerne og oversize-fraktionen bæres frem til slutningen af stjernedækket.

Stjernedækket sidder i en vinkel på 15 °, og sammen med den jævne sorteringshastighed sikrer det en meget ren adskillelse af materialerne.