Stationære Tromle Sortere

Den stationære tromme sortere kan anvendes, for eksempel til sortering på lossepladser, i mekanisk-biologisk forarbejdningsanlæg, i genvindingsanlæg, som forberedelse affald-træ og i andre sorterings opgaver.

Deres fordel er den variable maskine design for bedste tilpasning til implementering og placering.