Stationære separator

Den stationære separator er udviklet på baggrund af Neuenhauser skovl separatorer. De anvendes til sortering og behandling af vanskelige screening og sammenhængende jord og slam.

Du kan udfylde de stationære Separatorer direkte med en gummiged eller transportbånd.

• Elektrisk eller hydraulisk drev
• Ekstrem robust design
• Overbelastningssikring
• Flere forseglede lejer