Grundmodeller af skrue valse neddeler

S-Model

S-Model Fyldes via en tragt med transportbånd.
Fødekassen kan fyldes gummiged eller transportbånd.

G-model

G-model er udstyret med en øvre tragt. Materiale kan bruges kontinuerligt via transportør eller diskontinuert ved læsser eller gummiged.